Disclaimer

Over het gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld om je te informeren. Ondanks het feit dat Werelds Koken zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Werelds Koken niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Werelds Koken in de regel niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Werelds Koken wijst iedere aansprakelijkheid in deze dan ook van de hand. Werelds Koken behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde onaangekondigd te wijzigen.